Správa sportovních zařízení Olomouc a.s.

Statutární město Olomouc si je vědomo nezbytnosti podpory sportovních zařízení. Tato podpora by měla být koncepční a efektivní s dostatečnými kontrolními mechanismy, avšak oddělena od přímého napojení na rozpočet města. Proto v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zakládá akciovou společnost Správa sportovních zařízení Olomouc.

Kdo jsme

Jsme akciová společnost ve 100% vlastnictví města, založená za účelem přípravy projektu sjednocení správy sportovních zařízení v majetku statutárního města Olomouc.

Hlavní cíl

Hlavním cílem společnosti je najít a zavést co nejefektivnější model provozu těchto zařízení s účinnou kontrolou a využitím možných synergií a optimalizací při zachování odpovídající podpory sportu.

Čím se zabýváme

V současné době je našim primárním úkolem zmapovat, zpřehlednit, navrhnout a následně nastavit model správy městských sportovních zařízení v souladu s hlavním cílem společnosti.

O co usilujeme

Naše společnost nemá být vlastníkem, ale měla by vystupovat v roli smluvní strany nezbytných právních vztahů k vybraným sportovním zařízením, včetně smluv nájemních, provozních apod.

Představenstvo

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

předseda představenstva

JUDr. Martin Major, MBA

místopředseda představenstva

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

člen představenstva

Ing. Martin Koubek

člen představenstva

Mgr. Bc. Martin Přerovský

člen představenstvaDozorčí rada

Mgr. Filip Žáček

předseda dozorčí rady

PhDr. Pavel Urbášek

člen dozorčí rady

PaedDr. Miroslav Skácel

člen dozorčí rady