Olomouc 2017 – kandidát Evropské město sportu

publikováno: 31.08.2016
rubrika: Novinky

Cílem udělování titulu Evropské město sportu je ocenění aktivního podílu města na prosazování a podpoře sportu na jeho území. Ve městech, která již titul obdržela, lze vysledovat společné cíle například v podobě snahy podporovat zdravý životní styl občanů města i jejich radost z pohybu, zároveň je ale třeba poskytnout k tomuto rozvoji odpovídající zázemí a motivaci.

Dalším úhlem pohledu pak může být také Olomouci vlastní pojetí sportu coby účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů, kdy nejúčinnějším nástrojem je učení se fair play a pocit společenství.

To vše Olomouc má, a proto vedení města dalo kandidatuře zelenou. „Naše kandidatura není příležitostí, jak Olomouc co nejvíce vyšperkovat v očích porotců. My Olomouc jako město sportu skutečně vnímáme. Množství kvalitních sportovních klubů, mistrovští sportovci v nejrůznějších disciplínách, podpora sportu ze strany města nejen po stránce morální, ale také finanční. Nejlépe ale asi může Olomouc jako město sportu ilustrovat pohled z ptačí perspektivy – zde je zastoupení nejrůznějších, a nutno říct, že kvalitních, sportovišť zcela jasné,“ vysvětluje přístup vedení města náměstek primátora Pavel Urbášek.

A právě velký počet různých sportovišť, které obyvatelům města usnadňují přístup k aktivnímu životnímu stylu, chce Olomouc ve své kandidatuře vyzdvihnout. Na území města a v jeho blízkém okolí se nachází několik fotbalových stadionů, zimní stadion, atletický stadion, plavecký stadion, Aquapark, skatepark, bikepark, tenisová hřiště, in-line stezky, basebalové hřiště, workoutové hřiště, dopravní hřiště, střelnice a letiště. Občané mají rovněž k dispozici skiareál v Hlubočkách a Hrubé vodě a golfové hřiště ve Vésce. Statutární město Olomouc vlastní také 12 multifunkčních sportovních areálů při základních školách, jež jsou mimo vyučování zpřístupněny veřejnosti, a dále desítky dětských hřišť, kde mohou své dovednosti rozvíjet malé i větší děti. Kampaň představí Olomouc jako město, ve kterém jsou podmínky pro sportovní a pohybové vyžití na vysoké úrovni, že se sportu ve městě daří a že se stal pro většinu jeho obyvatel součástí životního stylu.

„Důležitost rozvoje sportovní nabídky a vyžití pro Olomoučany samozřejmě vnímáme nejen z morálního hlediska. Z letošního rozpočtu jsme na podporu sportu ve městě uvolnili bezmála 100 milionů korun, pro příští rok počítám se zhruba stejným objemem,“ vysvětluje náměstek Urbášek.

Titul Evropské město sportu (Eurepean City of Sport) uděluje Evropská asociace hlavních měst sportu (European Capitals of Sport Association). Přiznání titulu je oficiálním uznáním, že podpora sportu je v daném městě kvalitní. V České republice se titulem Evropské město sportu pyšní již tři města – Ostrava, Most a Liberec. Zda tento titul získá i město Olomouc, bychom se měli dozvědět v průběhu podzimu letošního roku.

 

(zdroj: olomouc.eu)