Výběrové řízení na ředitele/-lku společnosti

publikováno: 15.06.2017
rubrika: Novinky

Základní požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Zkušenosti s řízením organizace nebo společnosti
 • Dobrá orientace v problematice sportu
 • Občanská a morální bezúhonnost

 

Další požadované znalosti a dovednosti:

 • Manažerské dovednosti na vysoké úrovni
 • Výborné komunikační dovednosti
 • Schopnost samostatného rozhodování
 • Znalost práce na PC
 • Aktivní řidič sk. B

 

Co vám můžeme nabídnout

 • Vedení a řízení nově vzniklé akciové společnosti
 • Zajímavou a odpovědnou práci
 • Firemní benefity
 • Odpovídající zázemí a finanční ohodnocení

 

Přihlášky posílejte poštou nejpozději do 3.7.2017 do 12.00 hod. na adresu KAPS, Kavaleristů 10, Olomouc.

Přihláška označená „Výběrové řízení – ředitel Správy sportovních zařízení Olomouc, a.s.“ musí obsahovat:

 • Strukturovaný profesní životopis s přehledem vzdělání, praxe, fotografií, včetně osobních a kontaktních údajů (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresa, kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis.
 • Návrh koncepce a organizace řízení společnosti SSZO, a.s., v rozsahu max. 5 stran.
 • Ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
 • Originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
 • Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst.2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací:

http://www.jobs.cz/rpd/1212025090/?rps=233